Ingezonden brief n.a.v. publicatie in de Katwijkse Post dd 31 jan 2019

 
G.J. Eikmans
Turfmarkt 5
2223 EH Katwijk
 
Krasse knarren aan zet
 
In de Katwijkse Post van 31-01-19 stond een artikel over de toekomst van de Kwakkelwei in Katwijk-Binnen.
Zie: https://issuu.com/twovisions/docs/kwp_week_05_19 pag. 4 en 5.
 
Het algemeen bestuur van Rijnland heeft de goedkeuring gegeven aan het koopcontract van de Kwakkelwei aan de firma Van Rhijn Bouw.
Het bedrag zou 4,5 miljoen Euro zijn en de plannen zijn om in de Kwakkelwei dertig luxe woningen te bouwen. De mening van de Katwijkse politieke partijen is vooralsnog verdeeld.
 
Kwakkelen.
Het gevolg van deze ontwikkeling is de verstopping van de zogenaamde ‘groene long’. Een prima ontwikkeling voor projectontwikkelaars. Er kunnen voor veel geld mooie topwoningen worden gebouwd met een ruime opzet. Niks kwakkelen dus. Van Rhijnbouw ziet het helemaal zitten.
Wij, de Krasse Knarren, hebben andere plannen. Wanneer er dan toch gebouwd moet worden, laat ons dan meepraten. Wij kunnen helaas geen miljoenen investeren, maar wij denken dat onze plannen beter passen in deze tijd en de toekomst van de Kwakkelwei.
 
Behoefte.
Onze plannen zijn eenvoudig: het bouwen van seniorenwoningen volgens het ‘Krasse Knarren concept’. Woningen in de vorm van een hofje, waar de bewoners naar elkaar omkijken en waar de bewoners zelfstandig kunnen wonen en leven. Dit complex hoeft helemaal niet zo groot te worden, waardoor een groot gedeelte van de Kwakkelwei toch nog blijft bestaan als groene long. Deze bescheiden woningen voorzien in een duidelijke behoefte aan woonruimte voor onze wat oudere medebewoners. Er zijn in Nederland al meerdere van dit soort hofjes gebouwd. Het gaat in dit geval om een keuze tussen het grote geld en de oplossing voor een maatschappelijke behoefte. Wij hopen dat onze politieke vertegenwoordigers hun hart laten spreken. Wat het zal gaan worden is de vraag.
 
Voor informatie: www.knarrenkatwijk.nl