Update September 2019

 
In de gemeente Katwijk wordt voor de Julianaschool/Vijverhofschool (Rijnsburg) een nieuwe bestemming gezocht. Eind 2017, stelde de wethouder Wonen voor om te onderzoeken of hier een Knarrenhof gerealiseerd zou kunnen worden.
Nu, alweer 2 jaar verder, is het nog altijd niet duidelijk of hier nu ook echt het eerste Knarrenhof van Katwijk gebouwd gaat worden.
 
Toch zijn er een aantal positieve ontwikkelingen te melden. Woningbouwvereniging Dunavie stond eerder afwachtend en kritisch tegenover vormen van groepswonen voor ouderen. Hun standpunt is het laatste halfjaar opgeschoven. Hetgeen afgelopen lente en zomer geresulteerd heeft in een aantal gesprekken met Dunavie, de gemeente Katwijk en de stichting Knarrenhof. Ook onze initiatiefgroep heeft daar een rol in gespeeld.
Afgelopen week hebben de drie partijen afgesproken om samen de haalbaarheid van het project te gaan onderzoeken.
 
We zijn daar als initiatiefgroep heel blij mee en hopen dat nu eindelijk spijkers met koppen geslagen gaan worden!