Waarom duurt het zo lang ?

 
Al bijna twee jaar plannen voor een Knarrenhof in Rijnsburg, waarom duurt het zo lang?
1 april 2020 RTV Katwijk
 
Er zijn al bijna twee jaar plannen voor een Knarrenhof in Rijnsburg, maar toch zit er weinig schot in de zaak.
Het gemeentebestuur staat positief tegenover het concept, maar ziet nog een hoop beren op de weg.
 
Knarrenhof is een woonvorm voor ouderen die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Door vergrijzing en de wens van de Rijksoverheid om ouderen langer thuis te laten wonen, lijkt het vreemd dat een Knarrenhof er niet al lang staat.
 
Op 31 mei 2018 meldde de gemeente dat er een plek was gevonden in Rijnsburg bij de locatie Hof Korte Vaart waar de voormalige Julianaschool en Vijverhofschool staan. Stichting Knarrenhof kreeg de kans deze woonvorm voor senioren verder uit te werken voor deze locatie. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd, overleggen geweest en plannen gemaakt. Toch is er nog steeds geen intentieverklaring ondertekend. Een reconstructie.
 
In mei 2018 is Stichting Knarrenhof in de gelegenheid gesteld om een plan in te dienen om een Knarrenhof op de locatie van de voormalige Julianaschool en Vijverhofschool te realiseren. In december van dat jaar is een eerste voorstel ingediend.
 
In dat voorstel stond waarschijnlijk geen deel sociale huur ingetekend, want de gemeente stuurde de stichting naar Dunavie om samen te werken. Vorig jaar heeft de samenwerking tussen Dunavie en de stichting verder vorm gekregen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk opgesteld eerste schetsplan. Dat is op 20 december vorig jaar aangeboden.
 
Dat duurde zo lang, omdat er problemen waren. Zo moeten er voldoende parkeerplaatsen komen en moet het voormalige gebouw van de Julianaschool behouden blijven. Verder wil de gemeente een – voor hen – financieel neutraal project. Daarbij spelen onder meer de prijs van de grond en de koopsomgrenzen van de woningen een rol. Tot slot liggen er nog contract, zoals de in het verleden gemaakte afspraken met Dunavie over de ontwikkeling aan de Smidstraat. De woningcorporatie wilde daar sociale huurwoningen bouwen.
 
Inmiddels wordt gekeken of er een financieel haalbaar plan gerealiseerd kan worden. Dan moet er een principeakkoord worden bereikt, en daarna kan een intentieverklaring worden opgesteld. Of dat zover gaat komen, is nog niet zeker.
 
Wel tekenen we [..] aan dat het realiseren van een financieel haalbaar plan op deze specifieke locatie, met behoud van het Knarrenhofconcept en op basis van de eerder aangehaalde ruimtelijke en financiële uitgangspunten van de gemeente voor alle betrokken partijen een uitdaging is.’ zo schrijft de gemeente. De gemeente schat nu in dat binnen een half jaar duidelijkheid is over het initiatief.