Update Juli 2020

 
De zomervakantie is in aantocht of al begonnen. Na de laatste update is er weer een half jaar voorbij zonder dat we echt opgeschoten zijn. Ik denk dat jullie net zo ongeduldig worden als wij van de stuurgroep. Maar we gaan onverdroten door. De aanhouder wint...
 
Landelijk heeft de stichting het afgelopen half jaar wel wat bereikt. In februari was er een informatiebijeenkomst in Zwolle voor een 2e Knarrenhof in die stad. De wachtlijst groeit daar omdat er positieve berichten komen uit het eerste hof. https://www.rtvoost.nl/nieuws/326244/Lange-wachtlijsten-voor-uniek-woonconcept-de-Knarrenhof-in-Zwolle
 
Daarnaast is afgelopen week de eerste sleutel van een Knarrenhof in Hardenberg overhandigd. zie https://knarrenhof.nl/hardenberg-vereniging/ https://knarrenhof.nl/hardenberg-vereniging/
 
Wat valt er over onze gemeente te vertellen?
 
De onderhandelingen over locatie Julianaschool/Kortevaartschool in Rijnsburg lopen nog steeds, maar gaan uiterst traag. Deels komt dit door Corona, maar ook omdat zowel de gemeente Katwijk haar handen vol heeft aan project als vliegveld Valkenburg en deels omdat ook de stichting Knarrenhof tijd te kort komt door de grote vraag in den lande.
 
Begin juni is het laatste overleg geweest met Dunavie en naar verwachting gaat het de goede kant op. We hopen dat er nog voor de zomervakantie een grondbod gedaan kan worden richting gemeente. Dan is het met spanning afwachten hoe de gemeente hierop gaat reageren.
 
Ondertussen gaan wij verder met het verkrijgen van informatie over de bouw van Nieuw Valkenburg op het voormalig vliegveld. Zo hebben wij het Rijks vastgoed bedrijf laten weten dat wij interesse hebben om een stuk grond te kopen. En zijn we aan het uitzoeken hoe de procedure van het bestemmingsplan verder loopt op het voormalig vliegveld.
 
Zodra er een deal is met de gemeente zal de landelijke stichting Knarrenhof verder uitgerold worden naar gemeentelijk nivo, doordat we een vereniging gaan oprichten voor de gemeente Katwijk.
Doel van die vereniging wordt o.a. bevorderen van een zorgvuldige communicatie en goede onderlinge afstemming tussen diverse partijen; de wachtlijst beheren en bijeenkomsten organiseren, etc.
 
Als dit zover is hoort u weer van ons. Ondertussen wensen wij u een mooie zomer. Geniet ervan!