Update Februari 2021

 
Hoogste tijd voor een update betreffende de voortgang Julianaschool in Rijnsburg en de algemene gang van zaken om te komen tot een knarrenhof in Katwijk.
 
Om met het laatste te beginnen, het duurt en het duurt en het duurt!
U heeft misschien de laatste nieuwtjes rondom knarrenhofjes in het oosten van het land en Gouda in het westen gevolgd en dat is iets om zeker jaloers op te zijn. Beschikbare grond in het westen is schaars en duur. Maar de nieuwsbrief laat ook een tweetal mooie voorbeelden van gestapelde Knarrenhoven zien.
Aan ons zal het niet liggen. Er is een gesprek geweest met Dunavie om onze standpunten uiteen te zetten en natuurlijk was men enthousiast. Zij zien ook wel in dat woningbouw voor ouderen belangrijk is.
 
De initiatiefgroep is ook betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wijk Valkenhorst (vliegveld Valkenburg) maar ook dat heeft een lange tijd nodig.
Binnenkort nemen wij deel aan de 2e inspraaksessie, dit keer met het toepasselijke thema ‘gemeenschapsvorming’.
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar locaties die we dan bespreken in onze maandelijkse bijeenkomsten. De laatste tijd online, zoals u begrijpt.
 
En dan de Julianahof!
Er is een bod gedaan door de Stichting Knarrenhof aan de gemeente en daar is vooralsnog afwijzend op gereageerd, helaas. Maar het heeft de gemeente aan het (mee)denken gezet. Er liggen nu een paar aanpassing/suggesties op tafel, waardoor het plan financieel aantrekkelijker wordt. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat het weer langer duurt. We putten moed uit de wetenschap dat de initiatiefgroep uit Gouda ook 5 jaar bezig is geweest.
 
Wij zijn bovendien bezig te lobbyen bij de gemeente om er wat vaart achter te zetten.
 
In het afgelopen jaar is weinig vooruitgang geboekt. Weinig nieuws, weinig tot geen vooruitgang.
Maar we sluiten vol goede moed af met de slotzin die de Stichting altijd gebruikt in zijn berichten op facebook:
 
Wij gaan doorrrr..!