Knarren Katwijk aan zet!

 
De initiatiefgroep KnarrenKatwijk heeft op 25 augustus 2022 een bijeenkomst georganiseerd in Rijnsburg.
De avond was bedoeld voor de belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor een Knarrenhof in Rijnsburg te voorzien van informatie omtrent dit hofje. De informatie kwam van de initiatiefgroep zelf en van de landelijke stichting Knarrenhof.
 
Clara van Rijn, voorzitter van de initiatiefgroep, opende de avond en vertelde de aanwezigen hoe het startte met een eigen persoonlijk initiatief, in een raadsvergadering over een thuishuis voor alleenstaande ouderen.
Deze is uiteindelijk in Noordwijk gerealiseerd waar de Hr. W. van Duijn (toenmalig wethouder in Katwijk) werkzaam is bij woningbouwvereniging Stek. Daarna werd Clara benaderd door Jaap Haasnoot van Kies Katwijk voor een avond op het gemeentehuis met als thema huisvesting ouderen, deze vond plaats in september 2017.
Daar was een grote belangstelling voor en er waren verschillende sprekers waaronder Peter Prak van de landelijke stichting Knarrenhof. Op die zelfde avond werd Clara benaderd door toenmalige wethouder van Spijk.
Hij had een locatie om nader te bekijken of daar een mogelijkheid bestond voor een Knarrenhof. Er ontstond een initiatiefgroep van enkele mensen uit Katwijk die contact hebben gezocht met de landelijke stichting van Knarrenhof. In 2018 organiseerde de initiatiefgroep KnarrenKatwijk een informatie avond en een eerste enquête voor belangstellenden. In de jaren daarna is samenwerking met Dunavie gezocht en zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente door zowel de initiatiefgroep als de landelijke stichting over de potentiële locatie Julianaschool. Nu is er voor de locatie Korte Vaart/ Julianaschool in februari dit jaar een intentieverklaring met de gemeente ondertekend.
 
De initiatiefgroep KnarrenKatwijk bestaat al enige jaren, helaas is 1 enthousiast lid overleden, er zijn mensen weggegaan uit de groep en nieuwe mensen in de groep gekomen. De initiatiefgroep KnarrenKatwijk vind het belangrijk dat er meerdere hofjes komen en blijft doorgaan om in gesprek te blijven met verschillende instanties en gemeente over het opzetten van knarrenhofjes in verschillende kernen van Katwijk. Ook de locatie Valkenhorst hoort daarbij. Er is een website waarop we de ontwikkelingen bijhouden.
 
Clara stelt de 3 aanwezigen van de landelijke stichting Knarrenhof voor : Sophieke Klaver, Conny Moons en Martijn Borst en zij verteld over hoe de rest van de avond zal verlopen. Dan geeft ze het woord aan Sophieke Klaver.
 
Met een PowerPoint presentatie stelt Sophieke Klaver de 3 aanwezigen van de landelijke stichting Knarrenhof voor en verteld zij in het kort over de werkwijze van de landelijke stichting. Zij laat hierbij voorbeelden zien van Knarrenhofjes in Zwolle, Gouda en Zeewolde. Dan verteld zij over de stand van zaken met betrekking tot de locatie Korte Vaart/ Julianaschool in Rijnsburg. Het is een prachtige plek maar geen gemakkelijke plek.
 
Voor deze avond is er weer een enquête geweest en licht Sophieke Klaver de uitkomst toe.
De conclusie is dat 87 % van de huishoudens interesse heeft voor locatie Korte Vaart /Julianaschool.
62 % heeft een grote wens "grondgebonden" te wonen, maar er is ook belangstelling voor appartementen.
De verdeling sociale huur, koop 300.00 tot 350.000 en koop tot 400.00 is elk 30 % en voor duurdere woningen is 10 % belangstelling. In autodelen is 51 % geïnteresseerd, waardoor het aantal auto’s per huishouden omlaag kan, namelijk naar 0,9 % auto per huishouden. Voor de samenstelling van het hof heeft 53 % geen voorkeur en dat biedt mogelijk ruimte voor starters.
 
Hierna is het woord aan Martijn Borst van de Landelijke stichting hij is projectmaker en hij verteld over de stand van zaken planontwikkeling. Nu de intentiefase is afgesproken kunnen er verder stappen gemaakt worden in het proces. Er zijn wel enkele uitdagingen bijvoorbeeld: een aantal grote monumentale bomen op het schoolplein, aantal woningen, de parkeernorm in relatie met aantal woningen, impactanalyse verkeer, gestapeld of grondgebonden bouwen, uitstraling Julianaschool behouden, afstand en uitzicht voor de buren. De betaalbaarheid van de woningen. Diverse modellen zijn besproken met de gemeente. De gemeente is nu aan zet om besluiten te nemen over de besproken mogelijkhedenen wat er uit de enquête is gekomen, dit voor eind 2022.
Mogelijke planning onder voorbehoud: bij een Ja komen er ontwerpkeuzes (2023) via enquêtes. Volgen individuele gesprekken met toekomstige bewoners en start het vergunningstraject en sloop/ bouwrijp maken 2024. Daarna de koopovereenkomst en vereniging Hof oprichten, bouwen eind 2024. Oplevering en Nazorg van landelijke stichting 2025.
 
Na de pauze werden er nog vragen beantwoord door de mensen van de landelijke stichting Knarrenhof.
Bij de aanwezigen was enigszins teleurstelling dat het nog wel enige tijd in beslag neemt voordat het eerste Knarrenhof in Katwijk een feit is. Een vraag vanuit de aanwezige politiek was wat zij nog konden betekenen, werd beantwoord door Sophieke Klaver met: benader dit als een experiment en bekijk dan hoe de nodige regels hiervoor kunnen gelden. Om 21.15 was de informatie avond afgelopen. De initiatief groep KnarrenKatwijk hoopt binnen afzienbare tijd weer een informatieavond te kunnen organiseren.
 
  202208voorhof.jpg Dank aan de medewerkers van het Voorhof in Rijnsburg voor de koffie/thee en andere drankjes.
 
Dank aan de 3 medewerkers van de landelijke stichting Knarrenhof voor de toelichting stand van zaken m.b.t. locatie Korte Vaart/ Julianaschool.
 
Dank voor de belangstelling vanuit de politiek.
 
Grote dank aan de belangstellenden die geïnteresseerd waren en vragen stelden.
 
De initiatiefgroep KnarrenKatwijk.
 
Wij gaan door!!