Astrid van Rijn
 
 
31 astrid.jpg In een interview met Kyra de Vreeze (natuurgeneeskundig therapeut) las ik :
"Het geeft je een vitaal gevoel om een diepgewortelde relatie te hebben met je lichaam,
je huis, de plek waar je woont en de gemeenschap waar je bij hoort".
 
Ik geloof erin dat je verbonden voelen met je stekkie en de
mensen om je heen, belangrijk is om prettig te kunnen wonen en leven.
 
Het concept Knarrenhof sluit hier zo mooi op aan en creŽert de randvoorwaarden
- zoals de gezamenlijke tuin/ruimte en "nabuurschap" - om dit makkelijker mogelijk te maken.
 
En praktisch: gezien het (dreigend) zorginfarct is een levensloopbestendige woning geen
overbodige luxe. Ook daar voorziet het Knarrenhof in.
 
Kortom, redenen genoeg om mij in te zetten
zoveel mogelijk Knarrenhofjes te realiseren, en als het even kan in mijn geboortedorp